Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Mandibula Rekonstrüksiyon Yöntemleri
 

Mandibula Rekonstrüksiyon Yöntemleri

Önerci M., Sennaroğlu L., Dal T., Hoşal Ş.

Değişik etiyolojik faktörlere bağlı olarak meydana gelen mandibula defektlerinin rekonstrüksiyonunda çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Seçilecek yöntemin belirlenmesinde, defektin oluşma nedeninin yanısıra hastanın genel durumu, defekt sahasının durumu ve metodun kendi özellikleri etkili olmaktadır. Bu yazıda mandibula defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullanılan başlıca yöntemler ele alınmış ve herbir yöntemin belirgin özellikleri gözden geçirilmiştir.

Methods of Mandibular Reconstruction

Önerci M., Sennaroğlu L., Dal T., Hoşal Ş.

There are various methods used in the reconstruction of mendibular defects caused by different ethiologic factor. Beyond the etiology of the defect, general status of the patients, status of the defective area and individual properties of each method play role in determining the method to choose. In this paper, we evaluate the main methods which are used in reconstruction of mandibular defects and review the basic properties of each.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/166-170

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale