Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Palatal Myoklonus: Olgu Takdimi
 

Palatal Myoklonus: Olgu Takdimi

Kutluhan A., Cüreoğlu S., Yavaşoğlu Ö.H., Arman F.

47 yaşındaki bayan hasta bilateral kulak çınlaması nedeniyle değerlendirildi. Muayenede yumuşak damakta bilateral simetrik myoklonus gözlendi. MR'da baziler arterin mezensefalon içinde kıvrım yaparak baskıya yol açtığı görüldü. Bu baskının N. Ruber, İ. Olive ve Dentat Nukleus arasında iletiyi bozarak myoklonus'a neden olduğuna karar verildi. Bulgular Clonazepam ve amitriptilin ile düzeldi. Olgu etiyopatogenez yönünden irdelenmiştir.

Palatal Myoclonus: Case Report

Kutluhan A., Cüreoğlu S., Yavaşoğlu Ö.H., Arman F.

A 47 year-old woman was referred to the department of ENT for evaluation of tinnitus on both sides. She complained for eight years of rhythmic ear clicking. Clinical examination showed a bilateral and symmetrical myoclonus of the soft palate MRI revealed that basillary artery folds in mesencephalon and makes an inwart compression. We considered that this vascular tortuosity makes compression on communicating fibers between nucleus ruber, inferior olive addentate nucleus, which causes in relation to etiopathogenisis and other causes of palatal myoclonus.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/174-176

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale