Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kanseri
 

Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kanseri

Topaloğlu İ., Oğuz M.Z., Ardıç N.

Boyunun metastatik karsinomlarının % 3-10'unda bütün tetkik ve incelemelere rağmen primer tümör saptanamaz. Kliniğimizde 1987-1993 yılları arasında primeri belirsiz boyun metastazlı 9 hasta takip ve tedavi edilmiştir. Bu çalışmada hastalara yapılan laboratuar tetkikleri, tedavileri ve takip sonuçları hakkında bilgi verilmiş, literatürde bu hastalara uygulanan tetkik ve tedavi yöntemleri gözden geçirilerek hastaların sürvilerini etkileyen faktörler tartışılmıştır.

Metastatic Cancer of the Neck with Unknown Primary

Topaloğlu İ., Oğuz M.Z., Ardıç N.

Despite making all diagnostic steps, in 3-10 % of metastatic carcinomas of the neck, primary tumor can not be found. The diagnosis, folow up and treatment of 9 patients with cervical metastisis of unknown origin were made in our clinic between 1987-1993. In this study, the results of treatment of follow-up is given, and the factors that were affecting the survival were discussed by reviewing the diagnosis and treatment methods that weer used in this kind of patients in literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/177-181

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale