Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Nazal Polipoziste Allerji ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 

Nazal Polipoziste Allerji ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Savaş İ., Çilingiroğlu T., Değer K., Yücel E., Hafızali B., Keleş N.

Nazal polipler sıklıkla etmoid sinüs mukozasından kaynaklanan nazal kaviteye ilerleyerek obstrüksiyona neden olan ve sıklıkla rinit ve astım ile birlikte olan düzgün yüzeyli, jelatinöz oluşumlardır. Nazal polip etyolojisinden pek çok faktör sorumlu tutulmuştur. Allerji de polip patogenezinden sorumlu tutulan faktörlerden biridir. Allerji ile nazal polip arasındaki ilgiyi araştırmak üzere 85 nazal polipli hasta allerjik yönden tetkik edilmiş ve 18 hastada (21.17) allerji saptanmıştır. Hastalarımızın tedavisinde medikal tedavi ile birlikte cerrahi tedavi uygulanmıştır. Uygulanan cerrahi yöntem fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisidir. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, nazal polipoziste, doğru tanı, atravmatik cerrahi ve iyi bir postoperatif takip sağlamaktadır. Yaptığımız çalışma sonunda, nazal polipozisli hastalarda allerjinin normal popülasyona göre daha çok fazla olmadığı ve tedavide medikal tedavi ile cerrahi tedavinin birlikte uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.

Allergy Evaluation and FESS in Nasal Polyposis

Savaş İ., Çilingiroğlu T., Değer K., Yücel E., Hafızali B., Keleş N.

Nazal polyps are smooth, gelatinous structures commonly arise from the mucosal lining of the ethmoid sinuses which extend do
Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/196-199

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale