Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Epistaksis Nedeni Olarak İntrakranial İnternal Karotid Arter Pseudoanevrizması
 

Epistaksis Nedeni Olarak İntrakranial İnternal Karotid Arter Pseudoanevrizması

Ada M., Işlak C., Canbaz E., Yüksel S., Akar Z., Aydın H.

KBB pratiğinde sık görülen epistaksis geniş bir etyolojik yelpazeye sahiptir. Bu yazımızda travma öyküsü olmayan ancak klinik değerlendirmesi postravmatik olan bir intrakranyal Karotis Arter (İCCA) pseudoanevrizmasına bağlı posterior epistaksis olgusu sunulmuştur. Tedavide endovasküler trapping (balon embolizasyonu) kullanılmıştır.

Intracranial Internal Carotid Artery Pseudoaneurysm as a Cause of Epistaxis

Ada M., Işlak C., Canbaz E., Yüksel S., Akar Z., Aydın H.

Epitaxis, one of the most common complaints in otolaryngological practice, has abroad etologic spectrum. In this paper a case of posterior epistaxis due to ICCA (Intracranial Carotid Artery) pseudoaneusrism which has no trauma history but possibly posttraumatic is reported. Endovascular trapping method (baloon embolization) was used for treatment.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/209-211

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale