Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Kafa Tabanı Vasküler Tümörlerinin Preoperatif Süperselektif Embolizasyonu
 

Kafa Tabanı Vasküler Tümörlerinin Preoperatif Süperselektif Embolizasyonu

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Şafak M.A., Göçmen H., Kılıç R.

Kafa tabanı vasküler tümörlerinin vital organlarla komşuluğu ve besleyici damar ağının karşıklığı tedavilerini zorlaştırmaktadır. Preoperatif süperselektif embolizasyon (PSE) kafa tabanı vasküler tümörlerinin tedavisinde gittikçe önemi artan bir yer edinmiştir. Bu makalenin amacı, PSE tekniğini tanıtmak ve opere ettiğimiz olgular üzerinde bu yöntemin etkinliğini irdelemektir. Son iki yıl içinde 7 jüvenil anjiofibromalı ve 2 juguler paragangliomalı hastaya polivinli alkol ile toplam 9 embolizasyon yapıldı. Her olguda tanısal anjiografi ile vasküler yapı ve tümör yayılımı ortaya kondu. İntraoperatif ortalama tahmini kanama ve transfüzyon miktarları ve ameliyat süreleri hasta dosyalarından retrospektif olarak incelendi. Sonuçlar 1982-1992 dönemi opere edilen olgularla karşılaştırıldı. Tüm olgularda embolizasyonun tümörü küçülterek kanama, dolayısıyla transfüzyon miktarını önemli ölçüde azalttığı ancak ameyiat süresine etkili olmadığı görüldü. Cerrahi ekibin tecrübesinin de aynı etkenlerde önemli rolünün olduğu anlaşıldı. Bir olguda inkomplet fasyal palsinin komplet hale gelmesi dışında majör bir komplikasyon gözlenmedi. Sonuç olarak PSE kafa tabanı vasküler tümörlerine yaklaşımı kolaylaştıran değerli bir yardımcı tedavi yöntemidir. Tecrübeli bir nöroradyolog ile emniyetli ve etkin bir embolizasyon gerçekleştirilebilir. Klinisyenin bu girişim ve uygulama alanları üzerine bilgi sahibi olması da ayrıca önemlidir.

Preoperative Superselective Embolization for Vascular Tumors of Skull Base

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Şafak M.A., Göçmen H., Kılıç R.

Preoperative superselective embolization (PSE) has placed an increasingly important role in the management of vascular tumors of the skull base. The purpose of his report is to intraduce the technique of PSE and to determine the efficacy of this procedure on our cases treated surgically. Within the last two years, totals of nine embolizations were performed in 7 patients with juvenile angiofibromas and 2 patients with jugular paragangliomas using polyvinil alcohol. Vascular territory and tumor extension were delineated in every patient with diagnostic angiography. The average estiamed intraoperative blood loss, amount of blood transfusion and operative time were reviewed retrospectively from patlent files. The results were compared to those of cases operated on between 1982-1992. In all cases, embolization resulted in shrinkage of the tumor size and significantly reduced blood lass and transfusion rate but not affected the length of operation. It was found that the experience of the surgical team also has played a significant role. There was no major complication except one case in which incomplete facial palsy proceeded to complete form. As a conclusion PSE is a valuable therapeutic adujunct that facilitates the approach to the skull base vascular tumors. A safe and effective embolization can be produced by an experienced neuroradiologist. It is also important for the clinician to have sufficient knowledge on this interventional technique and its applications.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/212-222

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale