Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Near Total Larenjektomi
 

Near Total Larenjektomi

Kuzdere M., Üçler E., Eker L., Özturan D., Eryaman E.

Near total larenjektomi total larenjektomi ile en geniş parsiyel larenjektomi arasında bir ameliyat şeklidir. Onkolojik güvenilirliliği yanısıra hipofarengoösofajial dinamik şantı sayesinde başarılı ses üretilir. SSK Okmeydanı Hastanesi KBB Kliğini'nde uygulanan 13 near total larenjektomiden 12 (%92.3) olguda ses üretimi gerçekleşmiştir. Halen near total larenjektomili 12 olguda, minör komplikasyon olarak 1 fistül (% 7.6), 1 zayıf fonasyon (%7.6), 1 aspirasyon (% 7.6) görüldü. 1 olgu önlenemeyen fistül nedeni ile totalize edildi. Bu yazımızda near total larenjektomi tekniği tartışıldı.

Near Total Laryngectomy

Kuzdere M., Üçler E., Eker L., Özturan D., Eryaman E.

Near total laryngectomy is the most extensive partial laryngectomy technique. Effective as an oncologeic resection in controlling cancer, a succesfull voice is also produced by the foundation of the hypopharyngoesephagial dynamic shunt. In this paper, we wanted to discuss the 13 near total laryngectomy cases, performed in our clinic. Our success rate in phonation was 12 over 13 (% 92.3). We had 1 fistula (% 7.6), 1 insufficient phonation (% 7.6) and 1 aspiration 8% 7.6) as complications. Total layngectomy had to be performed in 1 case for the fistula problem.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/223-226

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale