Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Parsiyel Larenjektomilere Klinik Yaklaşımımız
 

Parsiyel Larenjektomilere Klinik Yaklaşımımız

Kaptaner S., Altar B., Uğur Ö., Tatar A., Öztul M. D.

Larenks kanser cerrahisinde konservatif veya parsiyel larenjektomiler organın tümünü feda etmeden fonasyon, respirasyon ve deglütisyon fonksiyonlarını korumaya yönelik ameliyatlardır. Kliniğimizde hızlı artan parsiyel larenjektomilerin yüksek yaşam süresi ve takip oranının sunulması amaçlanmıştır. Araştırmamızı parsiyel larenjektomi ulgulanan 65 olgu oluşturmaktadır. Klinik, terapötik ve prognoz gibi özellikler bakımından incelenmiştir.

Our Approach to Partial Laryngectomy

Kaptaner S., Altar B., Uğur Ö., Tatar A., Öztul M. D.

Partial Laryngectomy is an operation aimed to protect the functions such as phonation, respiration and deglutition with preserving a part oif the larynx. Our goal was to introduce the high rates of mortality and morbidity. This investigation includes 65 cases of partial laryngectomy. The cases were reviewed in terms of clinic, therapautic and prognostic characteristics.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/227-229

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale