Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Larinks Lezyonlarında İnsidans
 

Larinks Lezyonlarında İnsidans

Özkan Y., Güney S., Çağlar Ş.

Ülkeler için hastalıkların incelemeleri, korunma, tanı ve tedavi açısından önemlidir. Ülkemiz bu tür araştırmalar yönünden oldukça fakirdir. Larinks lezyonları toplumumuzda oldukça sık görülen problemlerden bir tanesidir. Bu araştırmada 4 yıllık bir süre içerisinde kliniğimizde larinks lezyonu nedeniyle direkt laringoskopi ve biyopsi uygulanan 453 hastanın patoloji raporları toplanmıştır. Sonuçlar yaş, cins, yerleşim yeri ve lezyonun niteliği yönünden incelenmiş ve dünya literatürüryle karşılaştırılmıştır. Buna göre elde ettiğimiz rakamların, daha önce bildirmiş olan rakamlardan belirgin sapma göstermediği ortaya çıkmıştır.

Incidence of Larygeal Lesions

Özkan Y., Güney S., Çağlar Ş.

Incidental studies of the diseases are important for countries in the aspects of prevention, diagnose, and treatment. Our country has the lack of such studies. Laryngeal lesions are one of the common problems for our community. In this research, in a 4 year's period, reports of pathology of 453 patients, which were taken biopsies because of suspect laryngeal lesion, were collected. Results were investigated from the respects of age, race, localization and types of the larygeal lesion, and compared with the results of the world literature. Accordingly, it is seen that our results do not show a significant deviation from the word literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/230-233

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale