Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Melkersson-Rosenthal Sendromu
 

Melkersson-Rosenthal Sendromu

Uygur Derin T., Gündüz S., Güney O.

Melkersson-Rosenthal Sendromu (MRS) komplet ve inkomplet olmak üzere iki tipte değerlendirilmektedir. Bu makalede inkomplet (oligosemptomatik) MRS olarak değerlendirilen iki vaka sunulmuştur.

Melkersson-Rosenthal Syndrome

Uygur Derin T., Gündüz S., Güney O.

MRS is considered to have two different clinical forms, complete and incomplete. In this article, two patients evaluated as incomplete (oligosymptomatic) MRS are presented.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/234-237

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale