Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Kronik Böbrek Yetmezliğinde Dializ Sayısı ve İşitme Kaybı
 

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Dializ Sayısı ve İşitme Kaybı

Özkan Y., Güney S., Çağlar Ş.

Kronik böbrek yetmezliği tanısıyla takip edilen hastalarda sensorinöral işitme kaybı odukça sık görülen bir bulgudur. Etiyolojide konjenital herediter nefritler, bazı ilaçlara bağlı renal-vasküler ve koklear bozuklukların yanında diyaliz de vardır. Yazıya konu olan çalışmada diyaliz sayısının işitme kaybına olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla çok farklı sayılarda diyaliz görmüş 50 hasta incelenmiştir. Hiçbir haztada retrokoklear veya iletim tipi işitme kaybı düşündürerek bulguya rastlanmanıştır. İşitme eşiklerindeki düşme ve diyaliz sayısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Number of Dialysis and Hearing Loss in Chronic Renal Failure

Özkan Y., Güney S., Çağlar Ş.

Sensorineural hearing loss is a common finding in patients who have chronic real failure. Among congenital hereditary nephritis, renalvestibular and cochlear disorders depending on some kinds of medications, dialysis is one of the etiologic factors. In this study the effect of the quantity of dialysis on hearing loss was investigated. For this purpose 50 patients who have been applicated extremely different number of dialysis were taken. According to the control group, statistically meaningful degrees in hearing thresholds were determined. None of the patients show retrocohlear or conductive hearing loss. As a result, no relationship between the number of dialysis and decrease in hearing thresholds was obtained.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/238-240

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale