Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Otoskleroz: Stapedotomi ile İşitme Sonuçlarımız
 

Otoskleroz: Stapedotomi ile İşitme Sonuçlarımız

Tekalan Ş.A., Külahlı İ., Kutluhan A., Yiğitbaşı O.G., Cantürk M.

Bu çalışmada otoskleroz tanısı konan 24 hastaya genel anestezi altında transmeatal yola stapedotomi yapıldı. Ameliyat sonrası hastaların 20'sinde (% 83.3) istatistiksel olarak anlamlı işitme kazancı elde edildi. İki hastada işitme değişiklik görülmezken, 2'sinde yüksek frekanslarda belirgin sensörinöral işitme kaybı gelişti.

Otosklerosis: Hearing Results with Stapedotomy

Tekalan Ş.A., Külahlı İ., Kutluhan A., Yiğitbaşı O.G., Cantürk M.

In this study, transmeatal stapedotomy was performed in 24 patients with otosklerosis under general anesthesia. Hearing gains obtained from 20 patients (83.3%) were statistically meaningful. Hearing gain was not observed in two patients, and hearing loss especially in high frequencies was found in two patients.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/241-243

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale