Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Östaki Tüpü Fonksiyonlarının Timpanoplasti Sonuçlarına Etkileri
 

Östaki Tüpü Fonksiyonlarının Timpanoplasti Sonuçlarına Etkileri

Cemiloğlu R., Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Külahlı İ., Ünal M.

Rekonstüktif orta kulak cerahisini ilgilendiren birçok problem vardır ve uzun süreli takipte başarı oranı değişik faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında östaki tüpü (ÖT) fonksiyonu en önemlisidir. Ameliyat öncesi ÖT fonksiyonunun bilinmesi, yapılacak rekonstrüktif cerrahi sırasında nelere dikkat edilmesini ve postoperatif dönemde ne gibi müdahalelerin uygulanması gerektiğini göstermesi bakımından yararlı olacaktır. Bu çalışmada timpanoplasti planlanan inaktif kronik otitis medialı (KOM) hastaların ameliyat öncesinde ÖT fonksiyonları incelenerek, timpanoplasti başarısı üzerine olan etkisi araştırıldı. ÖT fonksiyonlarının, olguların % 70-74'ünde iyi veya orta derecede, % 26-30'unda ise kötü olduğu tesbit edildi. ÖT fonksiyonları iyi veya orta derecede olan olguların % 81-83'ünde, kötü olanların ise % 67-69'unda başarılı cerrahi sonuçlar elde edildi.

The Effects of Eustachian Tube Function on Tympanoplasty

Cemiloğlu R., Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Külahlı İ., Ünal M.

There are a lot of problems (which are) related with reconstructive middle ear surgery. In the long term follow-up, success rate depends on multiple factors. The most important one is the eustachian tube function. Preoperative evalution of eustachian tube function remains the cornerstone in determination of an appropriate surgical procedure and postoperative management of the patient. In this study the relation between preoperative eustachian tube function and the success of tympanoplasty in patients with inactive chronic otitis media was investigated. We found eustachian tube function in 70-74% of cases as good or moderate, in 26-30 % of cases as poor. It was observed that 81-83 % of cases with good or moderate eustachian tube function and 67-69 % of cases with function had successful tympanoplasties.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/244-249

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale