Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Malatya Sağırlar Okulunda Yapılan Etiyolojiye Yönelik Bir Çalışma
 

Malatya Sağırlar Okulunda Yapılan Etiyolojiye Yönelik Bir Çalışma

Erpek G., Çekkayan S.

Bu çalışmada Malatya Sağırlar Okulu'nda okuyan 112 çocuk incelendi. Çocukların rutin KBB muayeneleri yapılarak kişisel dosyaları tarandı. Çocukların % 57'sinde genetik, % 43'ünde non-genetik sensörinöral işitme kaybı saptandı. Genetik olanların büyük bölümünün (totalin % 40'I) akraba evliliği sonucu, non-genetik sensörinöral işitme kaybı saptandı. Genetik olanların büyük bölümünün (totalin % 40'I) akraba evliliği sonucu, non-genetik olanların büyük bölümünün ise postnatal dönemde oluşan enfeksiyonlar (% 30) sonrası geliştiği görüldü. Enfeksiyonların başında menenjit ve yüksek ateşli hastalıklar gelmekteydi.

An Etiological Study at the Malatya Deafness School

Erpek G., Çekkayan S.

In his study, 112 students who were attending in the Malatya School for he deaf were examined. Rutin ENT examinations were performed and their private files were searched. Genetic etiology was found in 57 % and non-genetic factors were found in 43 % of the chidren. Great majority of the genetic group (40 %) were the consanguinity marriages. On the other hand, majority of the non-genetic were infections, especially meningitis and high temperature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(4)/255-256

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale