Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Laringeal Amiloidoz
 

Laringeal Amiloidoz

Gökçel A., Toprak M., Şenocak D., Erişir F., Uygun N.

Amiloidoz çoğunlukla generalize nadiren de lokalizedir. Larengeal amiloidoz selim larenks lezyonları içinde rastlanılması çok nadir olan bir hastalıktır. Endoskopik muayenede hastalığa özgü bulgu içermediğinden diğer larenks hastalıklarıyla karışır. Tanı tamamıyla histolojiktir. Düzelmeyen ses kısıklığı ve larengeal dispne ile seyreden olgumuzda da direkt larengoskopide kitle ve kord mobilitesinde azalma görüldüğü için karsinom ön tanısı konulmuştu. Kardiak riskleri en aza indirgemek için frozen ile yaklaşılan vaka da larenks rekonstrüksiyonu yapılarak hava pasajı yeterliliği sağlandı. Kliniği larenks kanserine çok benzeyen larenks amiloid tümörü bu özelliğinin irdelenmesi amacıyla takdim edilmiştir.

Laryngeal Amyloidosis

Gökçel A., Toprak M., Şenocak D., Erişir F., Uygun N.

Amyloidosis is usually a generalized condition but local forms have also been reported. Laryngeal amyloidosis is a rare entity easly misdiagnosed as laryngeal carcinoma. Diagnosis requires histopathological evaluation. Report of a case weher a lesion highly suggestive of carcinoma and high cardiac complication risks made an open biopsy under general anesthesia mandatory, is presented.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/8-11

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale