Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Peristomal Rekürenslerin Önlenmesinde Retrosternal ve Paratrakeal Diseksiyonun Önemi
 

Peristomal Rekürenslerin Önlenmesinde Retrosternal ve Paratrakeal Diseksiyonun Önemi

Ceryan K., Güneri A., Sütay S., Günbay M.U., Bilgen C.

Peristomal rekürrens (PR) total larinjektomiyi takiben oluşan ciddi bir komplikasyondur. Yüksek oranda mortalite ile sonuçlanmaktadır. PR oluştuktan sonra önerilen tedavi yöntemleri ile başarı şansı düşük olduğuna göre, önemli olan risk grubundaki hastalarda önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Çalışmamızda, PR oluşmasını önlemek amacıyla uyguladığımız paratrakeal ve retrosternal diseksiyonun önemi vurgulanmış ve larinjektomi ve boyun diseksiyonu uygulanan 56 hastada elde ettiğimiz sonuçlar sunulmuştur.

The Importance of Retrosternal and Paratracheal Dissection in Prevention of Peristomal Reccurrence

Ceryan K., Güneri A., Sütay S., Günbay M.U., Bilgen C.

Peristomal recurrence (PR) is a serious complication following laryngectomy. It is associated with a high mortality rate. Once it has developed, recommmended therapeutic regimens are generally unsuccessful, therefore it is important to take preventive measures into account. In this study, we have stressed the importance of paratracheal and retrosternal dissection to prevent PR and presented the results of 56 patients who were treated by laryngectomy and neck dissection.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/12-15

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale