Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Anterior Kraniofasial Frontoetmoidektomi
 

Anterior Kraniofasial Frontoetmoidektomi

Kaptaner S., Altar B., Uğur Ö., Tatar A., Binatlı A.Ö., Özkul M. D.

Komşu yapıların anatomik karmaşıklığı yüzünden ön-orta kranial fossa tümörlerinin inoperabl olduğu düşünülür. Kulak burun boğaz ve baş-boyun cerrahlarının kafa kaidesine yaklaşımlarının gelişimi, bu bölgeyi etkileyen tümörlerin tam çıkartılmasını mümkün kılmıştır. Anterior kraniofasial rezeksiyon sinonazal traktustan köken alıp, anterior kranial fossa tabanını invaze eden malign tümörlerin tedavisinde kullanılır. Bu çalışmada Kulak Burun Boğaz ve beyin cerrahisi ekiplerinin kombine yaklaşımla gerçekleştirdiği etmoid maligniteli bir olgu sunulmuştur.

Anterior Craniofacial Frontoethmoidectomy

Kaptaner S., Altar B., Uğur Ö., Tatar A., Binatlı A.Ö., Özkul M. D.

Tumors of the anterior and middle cranial fossae have often been considered inoperable, because of the anatomic complexity of the adjacent structures. The development of combined surgical approaches to the skull base by otolaryngologists, head and neck surgeons had made tumors affecting this region resectable. Anterior craniofacial resection in the most common technique used for management of neoplasms that originate in the sinonasal tract and invade the anterior craniofacial floor. A case resected on block by combined disciplines of otolaryngology and neurosurgery had been presented.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/16-18

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale