Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Nasal Septal Deviyasyonların Nazomukosilier Aktivite Üzerine Etkileri
 

Nasal Septal Deviyasyonların Nazomukosilier Aktivite Üzerine Etkileri

Dinç. O., Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Erkılıç M., Balkan E. İ.

Bu çalışmada, nasal septal deviyasyonların, nazosilier aktivite üzerine etkisi bulunup bulunmadığı radyoisotopik metod ile araştırılmış, postoperatif olarak nazosilier aktivitenin artmış olduğu görülmüştür.

Effects of the Nasal Septal Deviations Over the Nasomucociliary Activity

Dinç. O., Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Erkılıç M., Balkan E. İ.

It is investigated whether nasal septal deviations have an effect on the nasal mucociliary activity, and it is found that the nasal mucociliary activity increases postoperatively.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/19-21

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale