Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Kronik Effüzyonlu Otitis Mediada Steroidle Kombine ve Tek Başına Antibiyotik Kullanımının Sonuçları
 

Kronik Effüzyonlu Otitis Mediada Steroidle Kombine ve Tek Başına Antibiyotik Kullanımının Sonuçları

Yazıcı M.F., Yücel Z., Çelik Ö., Erbidil H.

Çalışma SSK İstanbul Hastanesi KBB polikliniğinde EOM tanısı konan hastalar arasında seçilen 40 çocuk üzerinde yapılmıştır. Yirmişer kişilik A ve B gruplarına rastgele dağıtılan hastalara iki hafta süreyle steroidle kombine ve tek başına antibiyotik tedavisi uygulanmış, sonuçlar ikinci ve dördüncü haftada değerlendirilerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Her iki grupta da ikinci hafta sonunda daha belirgin olmak üzere işitme seviyelerinde de sınırlı iyileşmeler sağlanmış ancak tam rezolüsyon sadece her iki gruptaki birer hastada görülmüştür. Tedavi sonuçları açısından gruplar arasında bir farklılık saptanmamıştır.

Results of Antimicrobial Treatment with and Without Combination Steroids in Chronic Secretory Otitis Media

Yazıcı M.F., Yücel Z., Çelik Ö., Erbidil H.

We have formed our study group among the patient with diagnosis of otitis media with effusion. Fourthy childrens which were choosen, were separated into two groups of twenty chidren. The first being given antibiotic therapy combined with steroids and the second group received antibiotic only. The results were evaluated on the end of second and fourth weeks. In both groups the hearing levels had a limited advancement which were most obvious in the end of second week of therapy, but complete resolution was achieved in only one patient from group. There were no significant difference between two groups in the end of treatment.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/28-31

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale