Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Kortikoterapinin Yeri
 

Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Kortikoterapinin Yeri

Poyrazoğlu E., Erol H.İ., Özkarakaş H., Özçelik N.

Polikliniğimize müracat eden 32 kronik effüzyonlu otitis medialı (KrEOM) hastanın 60 kulağı çalışmamıza dahil edildi. Bu hastalara iki-dört hafta süre ile klasik tıbbi tedavi uygulandı. İki hafta ara ile timpanometri yapıldı. İnspeksiyon ve timpanometri sonuçlarına göre ventilasyon tüpü takılmasına karar verilenlerde tüp takılmadan önce kortikoterapi uygulandı. Bu tedavi sonunda hastaların % 56.65'inde effüzyonunun iyileştiği gözlendi. Sonuç olarak yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz bulgular sadece "steroid" veya "steroid & antibiyotik" kullanımının daha detaylı olarak çalışması gerektiği ve hatta bu çalışmalara değişik bir steroidlerin araştırılmasının da gerekebileceği yönündedir.

Efficacy of Corticotherapy in the Treatment of OME

Poyrazoğlu E., Erol H.İ., Özkarakaş H., Özçelik N.

Sixty ears of 32 children who were examined in our outpatient clinic suffering from chronic otitis media with effusion were scheduled for the study. Classical medical therapy were given to these patients for 2-4 weeks. The patients who had no gain with these medications were scheduled for the corticosteroid & antibiotic therapy program as a last attempt before ventilation tube insertion. Following the steroid & antibiotic therapy, middle ear effusiouns were healded in % 56.65 of the patients. As a result, our findings emphasized that specific effects of steroid & antibiotic therapy must be evaluated in larger groups and the effects of different steroids must be determined as well

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/32-34

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale