Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Orta Kafa Çukuru Varışı
 

Orta Kafa Çukuru Varışı

Sunar O., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., Hedayeti A.

Bu bildiride İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı çalışma grubumuzda 1989-1994 yılları arasında 5'i temporal kemik fraktürü sonucu oluşan akut fasyal paralizi ve biri iç kulak yolunda tümör nedeniyle toplam 6 hastaya uygulanan Orta Kafa Çukuru Varış Yolu sunulmuştur. Fasyal siniri barındıran iç kulak yolu ve fallop kanalına üstten varışın avantaj ve dezavantajları tartışılmış, sözü edilen varış yolunun gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Middle Fossa Approach

Sunar O., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., Hedayeti A.

In this paper, 6 case of middle fossa approach between the years of 1989-1994 in İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine are presented. 5 of those patients hae hadacute facial paralysis due to temporal bone fracture and 1 patient had a tumor of intenla acoustic meatus. The advantages, pitfalls and necessity of this approach to internal aocusti meatus and follopian canal which contains facial nerve are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/35-40

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale