Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Retrokoklear Patoloji Taranmasında İşitsel Beyinsapı Cevapları: Sounçlar ve Değerlendirmeler 1990-1993
 

Retrokoklear Patoloji Taranmasında İşitsel Beyinsapı Cevapları: Sounçlar ve Değerlendirmeler 1990-1993

Şenocak M., Toprak M., Şenocak D.

İşitsel Beyinsapı Cevapları (IBC) retrokoklear patoloji (RKP) taramasında yüksek duyarlılığı olan bir yöntemdir. Test özgüllüğü bazı parametreler tarafından etkilenmekte ve bunun sonucunda düşük artı önerme değerleri elde edilmektedir. RKP ön tanısı ile değerlendirilen 282 hastanın 30 tanesinde IBC ile şüpheli sonuçlar elde edilerek bu hastalar radyolojik olarak değerlendirildiler. 12 hastada RKP ortaya koyulurken 18 tanesinde patoloji görülmedi. IBC ile Saf Ses Ortalamaları, Konuşmayı Algılama Eşikleri ve Kelimeyi Ayırdedebilme Oranları karşılaştırılarak, bu parametreleri kullanarak yanlış olumlu cevapları ortadan kaldırabilmenin olasılığı araştırıldı. Araştımanın sonucunda sadece 70 dBHL üzeri işitme eşiklerinin olumsuz yöntem sonucu ile ilintili olduğu ortaya koyulabildi. Test duyarlılığı ve olumsuz önerme değeri % 100, öznelliği % 93 ve olumlu önerme değeri % 40 olarak belirlendi.

Auditory Brainstem Response Screening for Retrocochlear Lesions: Results and Analysis 1990-1993.

Şenocak M., Toprak M., Şenocak D.

The Auditory Brainstem Response (ABR) is a sensitive method of retrocochlear screening. Certain parameters effect the spesificity of he method, yielding fairly low positive predictivity levels. Analysis of ABR results in 282 patients with a suspicion of a retrocochlear pathology revealed 30 ABR fail patients. Of these 12 had a retrocochlear pathology documented radiologically, whereas 18 had no such lesions. Further analysis of the results with Pure Tone Averages (PTA). Speech Reception Thresholds (SRT) and Word Discrimination Scores (WDS) proved that it was not posssible to formulize an method of eliminating false positive results using these parameters. It was however shown that a PTA of >70 dBHL is likely to render the ABR inconclusive or suggestive of a retrocochlear pathology. Sensitivity and negative predictive value of the method was found to be 100%, whereas specificity was found to be 93% and phositive predictivity to be 40%.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/41-45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale