Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Diabetik Hastalarda ABR Bulguları
 

Diabetik Hastalarda ABR Bulguları

Sunar O., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Özek H., Korkut N., Ada M., Aydın H., Nasıri K.

Bu çalışmanın amacı, Auditory Brainstem Response (ABR) ile diabetik hastaların santral işitme yollarındaki iletimi değerlendirmektir. Çalışmada 30 diabetik hastaya ABR uygulandı. Diabetiklerde, kontrol grubuna göre V. dalga latensinde ve I-V interpik latensinde uzama tesbit edildi. Diabet süresine ve nöropati, retinopati, nefropati komplikasyonlarından bir veya birkaçının varlığına paralel olarak ABR'da dalga latenslerinde uzama saptandı. Tip II diabetiklerinde, Tip I diabetiklere göre, I., III. ve V. dalga mutlak latenslerinde anlamlı uzama saptandı. Tedavi şekline göre (OAD veya İnsülin) ABR'da anlamı bir fark saptanmadı.

ABR Findings in Diabetic Patients

Sunar O., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Özek H., Korkut N., Ada M., Aydın H., Nasıri K.

The purpose of this study is to reveal the conductions in the central hearing pathways of Diabetic patients by means of Brainstem Evoked Response Audiometry (ABR). Delayed Vth wave latency and I-V interpeak latency were found in Diabetic patients compared with control group. Latency delayed increased depending upon the diabetic period and presence of one or more of the neuropathy, retinopathy or nefropathy. The absolute latency of I., III. and V. waves were more delayed in Type II diabetics that in Type 1 diabetics. There was no significant difference in ABR's in different treatment modalities (OAD or Insulin).

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/52-56

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale