Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Lateral Farengeal Bölgeye İtilmiş Üçüncü Molar Diş: Nadir Bir Olgu Sunusu
 

Lateral Farengeal Bölgeye İtilmiş Üçüncü Molar Diş: Nadir Bir Olgu Sunusu

Toprak M., Şenocak D., Erişir F.

Üçüncü molar dişlere yönelik girişimler sık uygulanmaktadırlar. Nadiren de olsa önemli sonuçlar yaratan komplikasyonlara yol açabilen bu girişimin çok az rastlanır bir komplikasyonu KBB yönünden hızlı girişim gerektirmesi yönüyle ilginç bulunarak bildirmiştir.

Displaced Third Molar in Lateral Pharyngeal Space: Report of a Very Rare Case

Toprak M., Şenocak D., Erişir F.

Surgery involving the third molar teeth is commonly indicated. A. very rare and serious complication of third molar surgery requiring immediate intervention by the otolaryngologist is presented.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(1)/62-64

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale