Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Larenks Kanserinde, Serum Retinol ve Beta-Karoten Düzeylerinin Prognostik Önemi
 

Larenks Kanserinde, Serum Retinol ve Beta-Karoten Düzeylerinin Prognostik Önemi

Esmer N., Gerçeker M., Dursun G., Saatçi M.R., Sunguroğlu K.

Bu çalışmada; epitel differansiasyonu ve proliferasyonunda önemli rol oynayan retinol ile bunun prekürsörü olan beta karotenin, larenks karsinomu ile ilişkisi ve hastalık üzerindeki prognostik önemi incelenmiştir. Bu amaçla; 46 larenks karsinomu olgusu tedavi ardı bir yıl süre ile takip edilmiş ve bulgular 30 kişilik kontrol grubu ile kıyaslanmıştır. Larenks karsinomlu olgularda pre-operatif dönemde yapılan incelemede, serum retinol ve beta-karoten düzeylerinin kontrol grubuna göre belirgin olarak düşük olduğu tesbit edilmiştir (p<0.001). Hastaların; post-operatif III., IV. ve XII. aylardaki takipleri esnasında, serum retinol ve beta-karoten düzeylerinde nispi bir artış izlenmekle birlikte, bu değerler kontrol grubu ile kıyaslandığında her zaman daha düşük bulunmuştur (p<0.001).

Prognostik Value of Serum Retinol and Beta-Carotene Levels in Laryngeal Carcinoma

Esmer N., Gerçeker M., Dursun G., Saatçi M.R., Sunguroğlu K.

This study aims to evaluate the relation and prognostic value of retinol and its precursor beta-carotene, on laryngeal carcinoma; as they have significant importance in epithelial differentiation and proliferation. In this respect, the data of 46 laryngeal carcinoma patients showed a significant decrease in comparison with the control group (p<0.001). Although a gradual increase was detected in the follow-up samples which were evaluated at the III., VI. and XII, months of treament; retinol and beta-carotene levels never reached the values of control group (p<0.001).

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/68-74

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale