Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Parotis Kitlelerinde Cerrahi Prensipleri
 

Parotis Kitlelerinde Cerrahi Prensipleri

Özkul D., Kaptaner S., Altar B., Uğur Ö., Tatar A., Ceylan S.

Tükrük bezlerinde saptanan kitlelere yaklaşım kesin cerrahi prensiplerle mümkündür. Bu prensiplerin bir kez daha gözden geçirilerek tartışmaya açılmasının, değişik cerrahi disiplinlerin varlığında ilginç olacağı düşünülerek kliniğimizin yöntemlerinin sunulması amaçlanmıştır. 1989-1993 yılları arasında 73 parotis kitlesi ameliyat edilmiştir. Parotis kitlelerinde eksizyonel biyopsi alınmadan yerleşim yerine göre yüzeyel veya total kparotidektomi yapılmasının nüks ve radikal tedavi yönünden daha iyi sonuçlar vereceği kanısına varılmıştır.

The Surgical Principles on Parotid Masses

Özkul D., Kaptaner S., Altar B., Uğur Ö., Tatar A., Ceylan S.

The approach to the salivary gland masses can only be with definite surgical principles must be reviewed and opened to discussion, because different surgical disciplines are involved in tihs matter. We aimed to present our clinic’s methods on parotid surgery to open this discussion. Seventy-three cases with parotid masses were treated surgically between 1989-1993. We decided that the accurate operation is partial or total parotidectomy according to place of the mass in order to prevent relapse and radical surgery.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/85-87

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale