Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Bilateral Periferik Fasial Sinir Paralizisi
 

Bilateral Periferik Fasial Sinir Paralizisi

Tanyeri Y., Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R.

Bilateral periferik fasial sinir paralizisi (BPFSP) oldukça nadirdir. Kliniğimizde görülen, değişik etiyolojik nedenlerle oluşan bilateral periferik fasial sinir paralizili 2 olgu sunularak ilgili literatür incelenmiş, bunların klinik görünümleri ve tedavi prensipleri tartışılmıştır.

Bilateral Peripheral Facial Nerve Paralysis

Tanyeri Y., Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R.

Bilateral facial nerve palsies are rare. In this article two case of Bilateral facial nerve palsies has been prensented, etiology and treatment were discussed and the literature was reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/88-90

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale