Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Kronik Otit Cerrahisinde Overlay Teknik Uygulanmasının Sonuçları
 

Kronik Otit Cerrahisinde Overlay Teknik Uygulanmasının Sonuçları

Özdem C., Ensari S., Kara C.O., Aydoğan F.

Kliniğimizde gerçekleştirilen 20 timpanoplasti operasyonunda greft rekonstrüksiyonu için overlay teknik uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Results of Overlay Grafting in Chronic Otitis Media

Özdem C., Ensari S., Kara C.O., Aydoğan F.

The results of 20 tympanoplasty operations in which overlay technique for reconstrucsion of tympanic membrane was used, are examined and the technique is discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/91-94

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale