Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Kronik Effüzyonlu Otitis Medialarda Bakteriyel Antijenler
 

Kronik Effüzyonlu Otitis Medialarda Bakteriyel Antijenler

Dinç. O., Kılınçarslan S., Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Balkan E. İ.

Bu çalışmada, kronik effüzyonlu otitis medialarda bakteriyel antijenleri araştırdık. Bu amaçla 35 olgunun 70 kulağında yaptığımız çalışmada, effüzyonların % 51.4’ünde bakteriyel antijenlere rastlarken, yapılan kültürlerde hiçbir bakteri üretemedik.

Bacterial Antigens in Chronic Otitis Media with Effusion

Dinç. O., Kılınçarslan S., Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Balkan E. İ.

We have investigated bacterial antigens in the middle ear effusion of 35 children. So, we studied with 35 case and 70 ears and in spite of the absence of bacteria in the cultures, we have found bacterial antigens in 51.4 % middle ear effusions.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/95-97

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale