Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Çocuklarda Subjektif Tonal Odyometri ile Frekansa Spesifik ABR Bulgularının Karşılaştırılması (Preliminer Çalışma)
 

Çocuklarda Subjektif Tonal Odyometri ile Frekansa Spesifik ABR Bulgularının Karşılaştırılması (Preliminer Çalışma)

Belgin E., Böke B.

Objektif testlere koopere olamayan çocuklarda ABR, objektif bir yöntem olması açısından önemli bir yer tutar. Ancak klinik uyaranların işitme eşiklerini tüm odyometrik frekanslarda yaklaşık da olsa belirleme şansı yoktur. Çalışmamızda ABR ile frekansa spesifik (tone burst) uyarılar kullanılarak konuşma frekanslarında (250-6000 Hz) güvenilir eşik tespit edilip edilemeyeceği araştırılmıştır. Bu amaçla güvenilir olarak elde edilen odyometrik bulgular (oyun odyometrisi) belirlenen frekanslarda elde ettiğimiz ABR tone burst eşikleri ile mukayese edilmiştir. Çalışmamızda oyun odyometrisi ile işitme eşikleri elde edilen 20 çocukta tone burst uyarı ile ABR eşikleri tespit edilmiş, her frekans için eşdeğer işitme eşik değerleri belirlenerek frekansa spesifik BAR ölçüm kriterleri ortaya konmuştur.

Comparison of Findings in Subjectivite Tonal Audiometry and Frequency Spesific ABR in Children (Preliminary Report)

Belgin E., Böke B.

ABR is an important objective tool to be used in children who can not cooperate in audiologic tests. But click stimuli can not determine hearing thereshold at all audimetric frequencies accurately. This study was conducted to determine whether reliable threshold levels could be specified at speech frequencies (250-6000 Hz) by using frequency specific ABR (tone burst). For this purpose thresholds determined by reliable conventional audiometric findings (play audiometry) and ABR tone burst were compared. In this study hearing thresholds were determined for each frequecy. Measurement criteria for frequency specific ABR were standardized.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/98-102

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale