Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Temporal Kemik Kanserlerinde Subtotal Temporal Kemik Rezeksiyonu
 

Temporal Kemik Kanserlerinde Subtotal Temporal Kemik Rezeksiyonu

Özdem C., Çelikkanat S., Turgut S., Ensari S., Kara C.O.

Kliniğimizde temporal kemik epidermoid kanseri saptanan hastalardan orta kulakta tümör invazyonu gösteren iki hastaya subtotal temporal kemik rezeksiyonu uygulandı. Konuyla ilgili literatür bilgileri gözden geçirildi ve her iki vaka raporuyla birlikte tartışıldı.

Subtotal Temporal Bone Resection for Cancer of the Temporal Bone

Özdem C., Çelikkanat S., Turgut S., Ensari S., Kara C.O.

Despite the development of operative approaches, cancer of the temporal bone is a difficult tumor to treat. For carcinoma of the temporal bone different techniques were proposed in literature and several inferences were suggested. If carcinoma confines to the external auditory canal the operation results are same but when disease extends into the middle ear, survival of patienst treated with subtotal temporal bone resection appears to be improved over those treated with lateral temporal bone resection or mastoidectomy. Subtotal temporal bone resection was used for two patients with cancer of the temporal bone. The results was compared with literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/105-107

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale