Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Özturan D., Gürsel M.K., Eryaman E.

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi son yıllarda ülkemizde de oldukça yaygınlaşmıştır. Kliniimizde Ocak 1994 ve Ocak 1995 tarihleri arasında bu yöntem ile tedavi ettiğimiz 43 kronik sinüzit olgusunu inceledik. % 20.9 parsiyel etmoidektomi, % 37.2 total etmoidektomi, % 41.8 sfenoetmoidektomi uyguladığımız bu olgulardan komplikasyon olarak 2 olguda kanama görüldü. BT bulgularımızı ve tedavi protokolümüzü tartışarak dünya literatüründen bilgiler verdik.

Endoscopic Sinus Surgery

Özturan D., Gürsel M.K., Eryaman E.

Functional sinus surgery has been popular in our country lately. We analysed 43 patients that we operated with this technique between January 1994 and January 1995. We performed 20.9 % partial ethmoidectomy, 37.2 % total ethmoidectomy and 41.8 % sphenoethmoidectomy. As a complication we came across two hemorrhagic case. We also discussed our C.T findings and therapeutic protocole, giving information from the world literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/111-116

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale