Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Paranazal Sinüs Tümörleri: Vak’a Takdimi
 

Paranazal Sinüs Tümörleri: Vak’a Takdimi

Özkan Y., Güney S., Çağlar Ş., Ünver C.

Paranasal sinüs tümörleri geç semptom vermeleri ve semptomlarının kronik sinüziti taklit etmesi nedeniyle geç tanınan, dolayısıyla geç tedavi edilen tümörlerdir. Hastanın klinik bulguları malignensi lehine, radyolojik bulguları da kitle düşündüren bir frontoetmoid mukosel vak’ası sunulmuştur. Bu vak’a ile, kilinik ve MRI bulgularına dayanılarak hemen invazif girişim yapılması görüşü sorgulanmıştır.

Tumors of the Paranasal Sinuses: A Case Report

Özkan Y., Güney S., Çağlar Ş., Ünver C.

Tumors of the paranasal sinuses are the tumors that could be diagnosed and treated lately because of giving intial symptoms lately and mimicking the sympotms of chronic sinusitis. If the clinical and radiological findings of the patient suspect neoplasm. Invastive diagnose techniques are recommended as early as possible. In this paper a frontoethmoid mucocele that presents some symptoms of malignant disease and has some radiological findings supporting a mass at these sinuses, is reported. With this case, the opinion of an early invasive operation depending on the cilincal and MRI signs, is discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2)/116-118

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale