Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Maksiller Sinüzit Tanısı Konulan, Trigeminal Sinirin Dev Schwannomu
 

Maksiller Sinüzit Tanısı Konulan, Trigeminal Sinirin Dev Schwannomu

Turgut M., Akpınar G., Palaoğlu S., Sağlam S.

Bu makalede sol gözünde ptoz ve diplopi, yüzünün sol tarafında duyu kaybı ve sol kulağında işitme azlığı yakınması olan 24 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur. Saptanan nörolojik bulgular ise; V. kranial sinirin üç dalına ait hipoestezi alanı, solda fasial paralizi ile III. ve VI. kranial sinir paralizisinden ibarettir. Hasta ilk görüldüğünde yanlışlıkla maksiler sinüzit tanısı konularak antibiyotik tedavisine alınmıştır. Tümör total olarak çıkarılmış olup patolojik tanısı schwannom olarak gelmiştir.

A Giant Schwannoma of the Trigeminal Nerve Misdiagnosed as Maxillary Sinusitis

Turgut M., Akpınar G., Palaoğlu S., Sağlam S.

A 24-year-old woman presented with left sided ptosis, diplopia, sensory impaiment of the left side of her face and diminished hearing in her left ear. The neurological findings were hypoesthesia in all three divisions of the Vth cranial nerve, left sided facial paralysis, and paralysis of the IIIth and Vth cranial nerves. Initially she was misdiagnosed as maxilary sinusitis and administered antibiotics. Tumor was removed totally. Neuropathological finding was schwannoma.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(3)/135-138

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale