Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Parafarengeal Bölge Malign Schwannomu
 

Parafarengeal Bölge Malign Schwannomu

Topaloğlu İ., Oğuz M.Z., Önal K., Öncel S., Keleş R., Tunakan M.

Parafarengeal bölgeden kaynaklanan nadir görülen bir malign schwannom olgusu, BT, ince iğne aspirasyon biyopsisi ve diğer rutin teknikler yapılarak, transmandibüler yola çıkaırlmış ve immünohistokimyasal boya yöntemleri ile histopatolojik tanısı konmuştur.

Malignant Schwannoma of the Parapharyngeal Space

Topaloğlu İ., Oğuz M.Z., Önal K., Öncel S., Keleş R., Tunakan M.

CT, FNAB and other routine investigations were made in a case of a rarely seen malignant schwannoma originating from the parapharyngeal space which was removed by the transmandibular approach and the histopathologic diagnosis was established with the immunohistochemical stain methods.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(3)/139-141

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale