Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Rekürrent Aftöz Stomatitte Serum Demir ve Çinko Düzeyleri
 

Rekürrent Aftöz Stomatitte Serum Demir ve Çinko Düzeyleri

Koyuncu M., Cansız H., Cansız G., Tufan H., Ergenekon G.

Bu çalışmada rekürrent aftöz stomatitli 61 hasta ve 25 kişilik kontrol grubunda serum demir, total demir bağlama kapasitesi ve çinko düzeyleri ölçüldü. Rekürrent aftöz stomatitli hastaların % 15'inde, kontrol grubunun % 4'ünde transferrin satürasyonları normalin altında bulundu. Rekürrent aftöz stomatitli hastaların % 11.5'inde, kontrol grubunun % 4'ünde serum çinko düzeyleri normalin altında bulundu. Sonuç olarak rekürrent aftöz stomatitli hastaların bir kısmında demir ve çinko yetersizliğinin aft oluşumunda önemli birer faktör olabileceği sonucuna varıldı.

Serum Iron and Zinc Levels in Recurrent Aphthous Stomatitis

Koyuncu M., Cansız H., Cansız G., Tufan H., Ergenekon G.

We measured serum iron and zinc levels, and total iron binding capacity in 61 patients with recurrent aphthous stomatitis (RAS) and in 25 control subjects. Transferrin saturations were found below normal in 15% of RAS patients and in 4% of control subjects. Serum zinc levels were below normal in 11.5 % and 4 % of the respective groups. We concluded that deficiency of serum iron and zinc may lead to aphthous ulsers.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(3)/148-150

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale