Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Bilgisayarlı Bir Sistem Kullanarak Maskeleme Yöntemiyle Tinnitusun Tetkik ve Tedavisi
 

Bilgisayarlı Bir Sistem Kullanarak Maskeleme Yöntemiyle Tinnitusun Tetkik ve Tedavisi

Çelikyurt C., Mahadıralar Y., Gülçür H.Ö.

Bu çalışmanın amacı, tinnitusun değerlendirilmesi ve hastaya özel maskeleme sesinin üretilmesi için Kişisel Bilgisayar kullanan bir sistemi geliştirmektir. 1994 yılının ilk beş ayında Pendik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne rahatsız edici tinnitus yakınmasıyla başvuran 98 hasta üzerinde çalışıldı. Hastaların yaşları 23-82 arasında olup, ortalaması 53.3 yaştır. Tinnitusun maskelenmesinin etkinliğinin ve kabul edilebilirliğiin kıyaslanması için beyaz gürültü, hastaya özel dar-band gürültü ve plasebo kullanıldı. Hastalar, bilgisayarda üretilerek bir kasete kaydedilen beyaz gürültü, kişilere özel biçimlendirilmiş dar-band gürültü ve plaseboyu, üç hafta boyunca tinnitusu maskeleyen en az ses şiddetinde dinlediler. 37 hasta bu çalışmayı tamamladı. Üç (% 8.1) hasta beyaz gürültüyü daha etkili buldu. 34 (% 91.9) hasta hem kişiye özel dar-band gürültüyü ve hem de beyaz gürültüyü etkili bulduğu halde kişiye özel dar-band gürültüyü tercih ettiler; çünkü dar-band gürültü onlara daha hoş ve etkili gelmiştir. Hastaların hiçbiri plaseboyu etkili bulmadı. Bu çalışma, rahatsız edici tinnitusun tedavisinde, geliştirdiğimiz sistemle üretilen hastaya özel dar-band gürültüleri kullanarak akustik maskelemenin etkili olduğunu göstermiştir.

A Novel PC-Based System for Evaluation and Management of Tinnitus Using Masking

Çelikyurt C., Mahadıralar Y., Gülçür H.Ö.

The objective of this study was to develop a system, using a PC with a soundboard, for tinnitus evaluation, and patient specific masking sound generation. The system was tested on 98 patients who presented with severe tinnitus in the otolaryngologic clinic of the Pendik State Hospital during the firks five months of 1994, ranged in age from 23 to 82 (mean age of 53.3). To compare the effectiveness and acceptability of masking of tinnitus, hite noise, custom-made narrow-band nosie and placebo were used. The duration of tinnitus varied from one to 30 years (mean of 4.5 years), 26 (26.5 per cent) patients were satisfied with reassurance, examinations and invastigaton of tinnitus, requring no further treatment. Patients listened to PC-generated white noise, individually tailored narrow band noise and placcebo recorded on casette tapes at the lowest masking level for three weeks. 37 patients completed the trial. Three patients (8.1 per cent) found white noise effective; but they prefered individually trialed norrow band nosie; because the norrow band nosie sounded more effective and pleasant to them. No patient found the placebo effective. The Study indicated that masking of tinnitus using custom-made narrow-band noises generated by the system developed, was very effective for the relief of severe tinnitus.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(3)/159-163

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale