Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Geniş Kavite Radikal Mastoidektomi ve Obliterasyon
 

Geniş Kavite Radikal Mastoidektomi ve Obliterasyon

Kayhan V., Savaş İ., Uluğ T.

Bu çalışmada geniş kavite radikal mastoidektomi ve beraberinde obliterasyon uygulanmış, 3 vaka sunulmuştur. Cerrahi teknik 1. Middle kranial fossa dura ve sinüs sigmodeus'un ortaya konması, 2. Erişilebilen bütün hücrelerin eksanterasyonu, 3. Kavitenin ekstreiorizasyonu, 4. Kanalplasti, 5. Meatoplasti, 6. İnferior based muskuloperiostal flaple kavitenin obliterasyonu aşamalarından oluşmaktadır. Bu teknikle radikal mastoidektomi cerrahi sonrasında görülen 1. Exantere hücrelerdeki süpürasyonu, 2. Mekanik engellerle atılamayan "debris" e bağlı persistant veya intermittant akıntı oluşumunu ve revizyon riskini önlemek mümkündür.

Extensive Cavity Radical Mastoidectomy and Obliteration

Kayhan V., Savaş İ., Uluğ T.

The causes of failure of mastoid surgery to achieve a dry and disease free ear include persistent supurative process in unexanterated cells of the mastoid and middle ear, and mechanical factors in the form of a high facial ridge and metal or canal stenosis which caused retention of debris within the mastid cavity. Here were are presenting 3 cases with extensive cavity radical mastoidectomy and obliteration. The surgical procedure includes 1. Skeletinization of the middle cranial fosa, dura, sinus sigmoideus, 2. Exanteration of all pneumatic cells, 3. Exteriorization of the cavitiy, 4. Canalplasty, 5. Metapolasty by removal of a crescent of conchal cartilage, 6. Obliteration of the mastoid cavity using an inferiorly based musculoqeriostal flap.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(3)/172-175

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale