Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Timpanoplasti Uygulanan Hastalarda Üst Solunum Yolu Patolojilerinin Prognostik Önemi
 

Timpanoplasti Uygulanan Hastalarda Üst Solunum Yolu Patolojilerinin Prognostik Önemi

Yücetürk A.V., Ünlü H., Lüleci E., Acuner Ö.

Kronik otitis media, etyolojisi ve cerrahi teknikleri sürekli tartışılan ve devamlı yeni bilgilerin eklendiği bir hastalıktır. Bu araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda 1991-1994 yılları arasında timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olan kronik otitli 124 hasta üzerinde yapılmıştır. Hasta yaşı, üst solunum yollarındaki patolojilerin varlığı, kulağın preoperatif durumu, perforasyonunun yeri ve büyüklüğü, ameliyat tekniği ve diğer kulağın durumu gibi faktörlerin timpanoplasti başarısı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bunların içinde üst solunum yolu patolojisi olanlarla bilateral kronik otiti olanlarda alınan sonuçlar anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Fonksiyonel başarı % 83, anatomik başarı % 85 (Geç dönemde % 79) oranında gerçekleşmiştir.

Prognostic Value of the Upper Respiratory Tract Pathologies on the Patients who Underwent Tympanoplasty

Yücetürk A.V., Ünlü H., Lüleci E., Acuner Ö.

Chronic otitis media is a disease that has been discussed and added new informations about it. This investigation has been made on 124 patients who underwent tympanoplasty or myringoplasty in the ENT Department of the Karadeniz Technical University Medical Faculty in 1990-1994 years. Effects of the factors such as age, presence of upper respiratory tract pathologies, preperative condition of the ear, location, size and typeof the perforation, and condition of the other ear on the success rate of tympanoplasties were investigated. The resuts of the patients with upper respiratory tract pathologies and bilateral disease were found significantly poorer successful. Functional success rate was 83 % and anatomical success rate was 85 % (79 % in the late period).

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(3)/176-179

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale