Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Kronik Otit Vakalarında Mastoid Kavite İçeriğinin Kültür Antibiyogramı
 

Kronik Otit Vakalarında Mastoid Kavite İçeriğinin Kültür Antibiyogramı

Topuz A., Külekçi G.

Attikoantral patoloji bulunan 25 adet hastanın perop mastoid kavitesinden izole edilen bakterilere karşı hassasiyet testleri yaptık. Gentamisin, siprofloksasin ve ornidazolün en etkili preparatlar olduğunu gördük. Yaygın kullanım gören rifadin'e karşı ileri derecede direnç gelişmişti. Kronik otit'e bağlı komplikasyonların tedavisinde kloramfenikol + Pen-G kombinasyonunun fazla etkin olmadığını ortaya koyduk. Bunun yerine bir III. kuşak sefalosporin veya mezlosilin (piperasilin) + ornidazol (metronidazol) kombinasyonunu önerdik.

Culture and Antibioram of Mastoid Cavity Contents in Chronic Otitis Media

Topuz A., Külekçi G.

The sensitivity tests were made againts bacteria, isolated peropeartively from mastoid cavity of 25 atticoantral disases. Gentamycin, ciprofloxacin and ornidazole were the most effective. The bacteria were resistant to rifadin which has wide use in this country. In the treatment of otitis complications; the combination of chloramphenicol + Pen-G was not effective. Instead of this combinaton we propesed a third generaiton cephalosporin or mezlocilin (piperacillin) + Ornidazole (metronidazole).

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(3)/180-183

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale