Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Vertigo Tedavisinde Vestibüler Nörektomi
 

Vertigo Tedavisinde Vestibüler Nörektomi

Akyıldız N., Özbilen S., İleri F., Göksu N., Kemaloğlu Y., Uslu S.

Bazı hastalarda, dayanılmaz vertigo atakları olmakta ve medikal tedaviden yarar sağlanamamaktadır. Bu gibi durumlarda, en başarılı cerrahi girişim vestibüler nörektomidir. Vestibüler nörektomi için orta fossa, retrolabirentin, retrosigmoidinternal akustik kanal, kombine retrosigmoid-retrolabirentin yaklaşım metodları kullanılabilir. Bu yaklaşım metodlarından teknik olarak en kolay ve komplikasyon açısından en avantajlı olanı, kombine retrosigmoid-retrolabirentin yöntemidir. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda, vertigo tedavisi için yapılan posterior fossa vestibüler nörektomi vakaları incelenmiştir.

Vestibular Neurectomy for the Treatment of Vertigo

Akyıldız N., Özbilen S., İleri F., Göksu N., Kemaloğlu Y., Uslu S.

For a group of patients suffering incapacitiating vertigo not responding to medical treatment, vestibular neurectomy may present a successful alternative. Of the various different aproaches, combined retrosigmoid retrolabyrinthine approach presents the least complications and is technically the easiest. Our experience with posterior fossa vestibular neurectomy of Gazi University is presented.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(3)/184-187

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale