Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Ağız Boşluğu Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım ve Sonuçlarımız
 

Ağız Boşluğu Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım ve Sonuçlarımız

Papila İ., Cansız H., Tahami R.V., Sert İ.

Bu çalışmada oral kavite tümörü sanısıyla 1985-1994 yılları arasında ekibimizce cerrahi tedavi uygulanan 13 olgunun değerlendirilmesi yapılarak elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Tümörlerin ağız içi dağılımında ilk sırayı 5 vaka ile dil, histopatolojik olarak da ilk sırayı 8 vaka ile epidermoid karsinom almakta idi. İki hastaya komando operasyonu olmak üzere vakasına uygun geniş rezeksiyonlar yapıldı. Boyun metastazı tesbit edilen 4 olguda radikal boyun disseksiyonu ve No iki olguda suprahyoid boyun disseksiyonu uygulandı. Defekt kapatılması amacıyla bir olguda deltopektoral kütane flep çevrildi. İki olgu dışında tüm vakalar radyoterapiye gönderildi. Daha sonra ex olan T4 evredeki bir hasta dışında takipleri düzenli olarak yapılabilen 9 hastada nüks ve mortaliteye rastlanmadı. Suprahyoid boyun disseksiyonu uyguladığımız iki No olguda 10 yıllık sürvi gözlendi. Sonuç olarak geniş rezeksiyon, postoperatuar radyoterapi ve No boyunlarında suprahyoid boyun diseksiyonunun sürviye etkisi büyüktür. T3 ve T4 evredeki malign tümörlerinde cerrahi geniş tutulmalı ve rekonstrüksiyonda deltopektoral flep güvenle kullanılabilir.

Surgical Approach & Our Results in Oral Cavity Tumors

Papila İ., Cansız H., Tahami R.V., Sert İ.

In this study, the evaluation of 13 cases of oral cavity tumors who underwent surgical treatment in our clinic from 1985 to 1994, are done and the results are published. Most common location in the oral cavity was tongue and histopathology was epidermod carcinoma. According to case status large resections, with 2 command operations, were performed. 4 cases with cervical watastasis, radical neck dissections and 2 cases with No suprahyoid neck dissections were done. In one case deltopectoral myocutaneous flap was performed in order to cover the defect. All cases wth two exceptions has underwent radiotherapy. Apart from a patient with T4 stage, in 9 patients followed properly no recurrence nor mortality has been (seen). 2 cases with no stage undergone suprahyoid neck dissection survived 10 years. In conclusion, the effect of wide resection postoperative radioterapy ond in patients with No stage suprahyoid neck dissections to the survival was beneficial. Malignant tumors with T3 and T4, the surgery mast be kept wide. In reconstruction deltopectoral flap may be used conveniently.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/223-225

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale