Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Larenks Kanserli 71 Hastanın Retrospektif Analizi
 

Larenks Kanserli 71 Hastanın Retrospektif Analizi

Yalçın Ş., Çelik O., İnan E., Aşkın Z., Kaygusuz İ.

1987-95 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen 71 larenks kanserli hasta evre dağılımı, tedavi yaklaşımımız, komplikasyonlar ve prognoz açısından değerlendirildi. Olguların 19'unda (% 26.7) supraglottik, 15'inde (% 21.1) glottik, 37'sinde (% 52.1) transglottik yerleşimli lezyon vardı. Tümörlerin tümü epidermoid karsinom olup 30'u (% 42.2) iyi, 38'i (% 53.5) orta derece ve 3'ü (% 4.2) az diferansiyasyon gösteriyordu. Başvuru sırasında 3 olguda (% 4.2) karsinoma in situ, 8 olguda (% 11.2), T1, 21 olguda (% 29.5) T2, 35 olguda 8% 49.2) T3 ve 4 olguda (% 5.6) T4 tümör tespit edildi. 19 olguda (% 26.7) kilinik olarak boyun metastazı olup, bunlardan sadece 1 tanesi N2a diğerleri N1 boyuna sahipti. Hiçbir hastada uzak metastaz tespit edilmedi. Olguların çoğu ileri evre hastalığa sahip olduğu için 48 hastaya (% 67.6) total larenjektomi ameliyatları yapıldı. Hastalığın erken evresindeki başvuruların daha çok genç ve sosyo-kültürel düzeyi daha iyi olan hastalar tarafından yapıldığı dikkat çekiciydi.

Retrospective Analysis of 71 Patients with Laryngeal Cancer

Yalçın Ş., Çelik O., İnan E., Aşkın Z., Kaygusuz İ.

Seventy-one patients with laryngeal canser who were treated in our department between 1987 and 1995 were retrospectively evaluated with respect to staging, management, complications and prognosis. Nineteen patients (26.7 %) had supraglottic tumors, fifteen (21.1 %) had glottic, and thirty-seven (52.1 %) had transglottic tumors. All of the tumors were epidermoid carcinomas and 30 of them (42.2 %) were graded histopathologicaly as good, 38 (53.5 %) as moderate and 3 (4.2 %) as poor differentiated. During the first visit, 3 out of 71 total laryngeal carcinoma cases (4.2 %) were classified as carcinoma in situ, 8 (11.2 %) as TI, 21 (29.5 %)as T2, 35 (49.2 %) as T3, 4 (5.6%). Clinical examination indicated cervical metastasis in 19 cases (26.7%), only one patient among them had N2 a neck and the remaining had N1 necks. Distant metastasis was not determined in any patients. Total laryngectomy was applied to 48 patients (67.6%) since many patients had advanced lesions. The remaining patients underwent either endoscopic or open partial laryngectomy. Patients applied to the our department with early stage lesions were belong to relatively high socio-cultural level, and were also younger than others.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/226-230

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale