Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » T1, T2, NO larenks Skuamöz Hücreli Karsinomunda Parsiyel Larenjektomi Sonrası Radyoterapi Sonuçları
 

T1, T2, NO larenks Skuamöz Hücreli Karsinomunda Parsiyel Larenjektomi Sonrası Radyoterapi Sonuçları

Uzel Ö., Turkan S., Okkan S., Şenses K.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda 1979-1990 yılları arasında T1, T2, NO larenks skuamöz hücreli karsinomu nedeniyle parsiyel larenjektomi iletedavi edilen 46 hastaya postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Olguların 23'üne supraglottik tümör nedeniyle horizontal larenjektomi, 17'sine glottik tümör nedeniyle vertikal larenjektomi ve 6'sına kordektomi yapılmıştır. 60 Gy ve daha fazla verilen 6 olgu dışında tüm hastalara 50 Gy verilmiştir. Tüm hastaların 5 yıl lokal kontrol,bölgesel kontrol ve sağkalım oranları sırasıyla % 83.7, % 93.5, % 92.3'tür. Olguların % 15'inde uzun süren larenks ödemi görülmüş,ancak hiçbirinde larenjektomiye gerek olmamıştır.

Results of Radiotherapy after Partial Laryngectomy for T1-T2 Squamous Cell Carcinoma of Larynx

Uzel Ö., Turkan S., Okkan S., Şenses K.

Between 1979 and 1990 fourty-six patients with T1, T2 and N0 squamous cel carcinoma of larynx treated with partial laryngectomy received postoperative irradiation in the Department of Radiation Oncology of Cerrahpaşa Faculty of Medicine. 23 patients had horizontal laryngectomy for supraglottic tumors. 17 patients treated with vertical laryngectomy and 6 had cordectomy for glottic lesions. All paients received 50 Gy except six cases in whom radiation dose was increased at least to 60 Gy. The 5 year local control, regional control and survival rates for all patients were 83.7 %, 93.5 % and 92.3 % respectively. 15 % of all patients have suffered from laryngeal oedemo of long duration, but non of them required laryngectomy

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/231-235

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale