Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Peristomal Rekürensin Önlenmesinde Retrosternal Diseksiyon
 

Peristomal Rekürensin Önlenmesinde Retrosternal Diseksiyon

Hoşal İ.N., Turan E., Öğretmenoğlu O., Akyol U., Hoşal A. Ş.

Larinks kanserinin cerrahi tedavisinden sonra ortaya çıkabilecek en ciddi sorunladan birisi peristomal rekürrensdir. Peristomal rekürrens geliştikten sonra yapılan geniş cerrahilere rağmen prognoz oldukça kötüdür. Asıl amaç persitomal rekürrensin ortaya çıkmadan önlenmesidir. Bu nedenle kliniğimizde subglottik, transglottik ve kitlevi (bulky) supraglottik larinks kanserlerinde paratrakeal ve retrosternal diseksiyon yapılmaktadır. Bu bölgelerde histolojik olarak metastaz tesbit edilirse, tedavide üst mediastene radyoterapi uygulanmaktadır. Çalışmamızda 595 larinks kanseri retrospektif incelenmiş ve peristomal rekürrens oranı % 2.5 olarak bulunmuştur. Elde ettiğimiz sonuçlara göre paratrakeal ve retrosternal diseksiyon uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.

Retrosternal Dissection for the Prevention of Persitomal Recurrence

Hoşal İ.N., Turan E., Öğretmenoğlu O., Akyol U., Hoşal A. Ş.

Peristomal recurrence is one of the most serious complication in the treatment of laryngeal carcinoma. The prognosis of the peristomal recurrence is dismal, despite extensive surgical procedures. The prevention should be main purpose. In order to prevent this complication, paratracheal and retrosternal dissection are performed in subglottic, transglottic and bulky supraglottic laryngeal carcinomas in our department. If histologic metastasis is detected, postoperative radiation therapy is given to the upper mediastinum. In this study 585 laryngeal carcinoma was analyzed retrospectively, and the incidence of the peristomal recurrence was found 2.5 %. According to the results, the importance of the paratracheal and retrosternal dissection was emphasized.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/236-238

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale