Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Parsiyel Larenks Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Post-operatif Ses Kalitesinin Spektrografik Değerlendirilmesi
 

Parsiyel Larenks Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Post-operatif Ses Kalitesinin Spektrografik Değerlendirilmesi

Demireller A., Dursun G., Babademez M.A., Koçak İ.

Parsiyel larenks cerrahi müdahaleleri supraglottik veya glottik larenksi etkileyerek sesin oluşumunda ve vokal traktusta rezonansında değişikliklere yol açarlar. Bu değişiklikleri ses spektrografisi ile değerlendirmek mümkündür. Çalışmamızda vertikal larenjektomi, frontolateral larenjektomi, supraglottik horizontal larenjektomi ve suprakrikoid rekonstrüktif larenjektomi yapılan hastaların post-operatif ses kayıtları spektrografik olarak incelenmiştir.

The Evaluation of Post-operative Voice Quality in Patients Treated with Partial Laryngeal Surgery

Demireller A., Dursun G., Babademez M.A., Koçak İ.

Partial laryngeal surgical procedures cause variations in the resonance of the vocal tract by affecting the glottic and supraglottic larynx. These variations can be evaluated by sound spectrogrphy. In this study, Post-operative voice quality of the patients who underwent vertical laryngectomy, frontolateral laryngectomy, supraglottic horizontal laryngectomy and supracricoid reconstructive laryngectomy were investigated spectrographically. laryngectomy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/244-249

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale