Boyun Kitleleri

Gürsel B., Sennaroğlu L., Ünal Ö.F.

Hacettepe Üniversitesi KBB kliniğinde boyunda kitle şikayeti ile ameliyat edilmiş hastalar incelenmiş, sonuçlar değerlendirilerek, boyunda kitle ile başvuran bir hastada yaklaşımın ne olması gerektiği belirtilmeye çalışılmıştır.

Neck Masses

Gürsel B., Sennaroğlu L., Ünal Ö.F.

Patients who were operated at the Otolaryngology Head & Neck surgery department of the Hacettepe University hospital were analysed and with the results of this analyses, the approach to a patient with neck mass is tried to be given.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/250-253

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale