Boyun Kitleleri

Gürsel B., Sennaroğlu L., Ünal Ö.F.

Hacettepe Üniversitesi KBB kliniğinde boyunda kitle şikayeti ile ameliyat edilmiş hastalar incelenmiş, sonuçlar değerlendirilerek, boyunda kitle ile başvuran bir hastada yaklaşımın ne olması gerektiği belirtilmeye çalışılmıştır.

Neck Masses

Gürsel B., Sennaroğlu L., Ünal Ö.F.

Patients who were operated at the Otolaryngology Head & Neck surgery department of the Hacettepe University hospital were analysed and with the results of this analyses, the approach to a patient with neck mass is tried to be given.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/250-253

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale