Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Boyun Diseksiyonlarında Omuz Sendromu Bulguları
 

Boyun Diseksiyonlarında Omuz Sendromu Bulguları

Özşahinoğlu C., Çetik F., Soylu L., Kıroğlu M.M., Sarpel T., Özberk P.

Baş-boyun kanseri nedeniyle kliniğimizde opere edilen 62 boyun diseksiyonlu vakada omuz sendromu bulguları incelendi. Çalışmamız sonucunda spinal aksesuar sinirin kesildiği 37 boyun diseksiyonunu takiben ortalama 20. ayda; 10 (% 27) omuzda normal fonksiyon, 25 (% 67.5) omuzda sinir paralizisi, 1 (% 2.7) omuzda adeziv kapsülit ve spinal aksesuar sinir paralizisi, ayrıca 1 (% 2.7) omuzda refleks sempatik distrofi ve spinal aksesuar sinir paralizisi bulundu. Spinal aksesuar sinirin korunduğu 25 boyun diseksiyonunu takiben 22 (% 88) omuzda normal fonksiyon, 2 (% 8) omuzda spinal aksesuar sinir paralizisi ve 1 (% 4) omuzda adeziv kapsülit bulundu. Sonuçlarımız, sinirin korunduğu boyun diseksiyonlarından sonra omuz sendromunun görülme sıklığının, sinirin feda edildiği diseksiyonlara göre belirgin şekilde düşük olduğunu gösterdi.

Signs of Sholuder Syndrome in Neck Dissections

Özşahinoğlu C., Çetik F., Soylu L., Kıroğlu M.M., Sarpel T., Özberk P.

We have investigated the findings of shoulder in 62 neck dissections with or without preservation of the spinal accessory nerve. In 37 shoulders that spinal accessory nerve has been sacrified; we observed normal function in 10 (27 %) shoulders, nerve paralysis in 25 (67.5 %) shoulders, reflex sympathetic dystrophia and paralysis of spinal accessory nerve in 1 (2.7 %) shoulder and adhesive capsulitis and paralysis of the spinal accessory nerve in 1 (2.7 %) shoulder at the postoperative conrol with a mean of 20th month. On the other hand, normal function in 22 (88 %) shouldres spinal accesory paralysis in 2 (8 %) shoulders and adhesive capsulitis in 1 (4 %) shoulder syndrome is lower when the spinal accessory nerve is preserved during the disection.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/254-259

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale