Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Baş ve Boyunun Ateşli Silah Yaralanmaları
 

Baş ve Boyunun Ateşli Silah Yaralanmaları

Yalçın Ş., Çelik O., Yanık H., Kaygusuz İ., Hançer A., Karlıdağ T.

Bu çalışmada, 1987-1995 yılları arasında baş-boyun bölgesinde ateşli silahlarla oluşan yaralanma nedeniyle tedavi ettiğimiz 25 olgunun sonuçları değerlendirildi ve rapor edildi. Verilerimizde bölgemize özgü bazı demografik farklılıklar dikkati çekmektedir. Baş ve boyun ateşli silah yaralarının tedavisi konusunda hala fikir birliği yoktur. Günümüzde cerrahi tedavinin iki farklı anlayışı olan selektif ve zorunlu cerrahi eksplorasyon konusunda tartışmalar sürmektedir. Kliniğimiz, klinik muayenenin önemli olduğunu ve her hastanın iyice değerlendirilmesinden sonra, minimal negatif eksplorasyon ve maliyet amaçlanarak, cerrahi girişim kararının verilmesi görüşünü benimsemektedir.

Gunshot Wounds to The Head and Neck

Yalçın Ş., Çelik O., Yanık H., Kaygusuz İ., Hançer A., Karlıdağ T.

In this study, the results of 25 patients who were treated in our department for gunshot wounds to the head and neck region from 1987 to 1995 were evaluated and reported. Our data call attention to some demographic differences peculiar to the area of our hospital. The treatment of gunshot injuries to the head and neck treatment policies, mandatory and selective exploration, continue. In our department, the importance of clinical examination is emphasized and accordingly surgical decision must be reached upon proper evauation of each patient with the objectives of minimizing both negative exploration and cost.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/263-266

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale