Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Otoakustik Emisyonlarda İlk Uygulamalarımız
 

Otoakustik Emisyonlarda İlk Uygulamalarımız

Günhan Ö., Bilgen V., Ege Y., Apaydın F.

Otoakustik emisyonlar iç kulakta üretilen ve dış kulak yolundan kaydedilebilen akustik enerjidir. Spontan, uyarılmış ve distorsiyon ürünleri olmak üzere başlıca üç gruba ayrılmaktadır. Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda ILO88/92 otoakustik emisyon cihazı kullanılarak işitme normal olan 22 kişi kontrol grubu olarak alınarak 19 nörosensoriyel işitme kayıplı hastada pür ton odyometrik inceleme, timpanometri, Bekesy odyometrisi, uyarılmış otoakustik emisyon ölçümleri yapılmış ve sonuçları incelenmiştir.

Otoacoustic Emissions: Preliminary Results

Günhan Ö., Bilgen V., Ege Y., Apaydın F.

Otoacoustic emissions are acoustic energy that are produced in the inner ear and can be recorded in the outer ear. They are mainly divided into three groups: spontaneous, transient evoked and distortion product otoacoustic emissions. 22 control cases and 19 patients with sensorineural hearing loss have undergone pure tone audiometry, tympanometry, Bekesy audiometry, measurement of transient evoked and distortion product otoacoustic emissions at the ENT Clinic of Ege University by usuing IL088/92 otodynamic analyzer.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/267-272

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale